Tôi cảm thấy rất bất động và trống rỗng, cảm giác như của mắt bão, chán chường di chuyển theo giữa tất cả những ồn ào náo động xung quanh.
I felt very still and empty, the way the eye of a tornado must feel, moving dully along in the middle of the surrounding hullabaloo.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-31T17:14:18+07:00 DanhNgon.Net