Đẹp hơn đóa hồng là tâm hồn chiêm ngưỡng nó.
More beautiful than a rose is the soul that beholds it.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-06T01:19:44+07:00 , , , DanhNgon.Net