Đó là điều buồn cười về những người cha người mẹ. Thậm chí khi con cái họ là vết sưng tấy ghê tởm nhất bạn có thể tưởng tượng ra, họ vẫn nghĩ nó rất tuyệt vời.
It’s a funny thing about mothers and fathers. Even when their own child is the most disgusting little blister you could ever imagine, they still think that he or she is wonderful.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-17T20:56:22+07:00 DanhNgon.Net