Không có gia đình, người đàn ông trở nên cô độc với toàn thế giới, run rẩy trong giá lạnh.
Without a family, man, alone in the world, trembles with the cold.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-06T02:55:38+07:00 , DanhNgon.Net