Thật lâu trước kia tôi đã từng có một cuộc đời, cho tới khi người ta bảo tôi hãy lập một tài khoản Facebook.
Long time ago I used to have a life, until someone told me to create a Facebook account.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-08T03:46:18+07:00 DanhNgon.Net