Phô tài là hại mình vì có kẻ ghen ghét. Phô sắc là hại mình vì có kẻ cưỡng đoạt. Phô của là nguy vì có kẻ cưỡng đoạt.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-15T16:10:36+07:00 DanhNgon.Net