Được làm những điều bạn thích, đó là tự do. Thích được những điều bạn làm, đó là hạnh phúc.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-06T11:59:33+07:00 , , , , , DanhNgon.Net