Không phải làm điều ta thích làm, mà thích điều ta đang làm, mới khiến cuộc đời hạnh phúc.
It is not doing the thing we like to do, but liking the thing we have to do, that makes life blessed.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-08-18T04:26:10+07:00 , , DanhNgon.Net