Cho tới 45 tuổi, tôi có thể diễn vai người phụ nữ đang yêu. Sau 55 tuổi, tôi có thể diễn vai bà nội bà ngoại. Nhưng thời gian giữa 10 năm đó rất khó khăn đối với một diễn viên.
Until 45 I can play a woman in love. After 55 I can play grandmothers. But between those ten years, it is difficult for an actress.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T17:35:58+07:00 DanhNgon.Net