Hãy tận hưởng cuộc đời đi. Bạn còn nhiều thời gian cho cái chết lắm.
Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-09-03T14:08:22+07:00 , , DanhNgon.Net