Bạn sẽ không bao giờ thất bại mãi khi chưa đủ cố gắng, nhưng bạn sẽ mãi thất bại khi chưa đủ nghị lực!

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/07/chang-trai.jpg vi 2015-03-07T14:27:00+07:00 , , , , , , DanhNgon.Net