Tình bạn sau tình yêu đôi khi là cái cớ để một người có thể gặp một người, để một người vẫn có thể quan tâm chia sẻ với một người…

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/friend1.jpg vi 2014-03-22T10:10:36+07:00 , , DanhNgon.Net