Từ khóa: Phi lý

Điều vô lý là khái niệm thiết yếu và là sự thật đầu tiên.
The absurd is the essential concept and the first truth.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của cùng một mẹ đất. Chúng không thể tách rời.
Happiness and the absurd are two sons of the same earth. They are inseparable.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,