Tác giả: Tục ngữ Campuchia

Chớ vội hí hửng vì người lầm lỗi.Chớ vội kiêu căng vì mình được khen.

Tác giả:
Từ khóa: ,

Ruồi thích đậu chỗ dơ. Người bụng xấu thích giao du với kẻ xấu.

Tác giả: