Tác giả: Susan Polis Schutz

Những người đủ may mắn để chưa từng phải trải qua cơn trầm cảm thực sự khó mà tưởng tượng được một cuộc sống hoàn toàn tràn ngập nỗi vô vọng, trống rỗng và sợ hãi.
It’s often difficult for those who are lucky enough to have never experienced what true depression is to imagine a life of complete hopelessness, emptiness and fear.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,