Tác giả: Publius Terence

Vận mệnh thiên vị người can đảm.
Fortune favors the brave.

0
Tác giả:
Từ khóa: ,