Tác giả: Ngạn ngữ Do Thái

Thượng đế không có mặt ở khắp nơi, vì thế Người đã sinh ra các bà mẹ.

0
Tác giả:
Từ khóa:

Đàn ông thà đi sau sư tử còn hơn đi sau đàn bà.

0
Tác giả: