Tác giả: Hosea Ballou

Sự phóng đại có mối quan hệ máu mủ với lừa dối, và đáng trách cũng gần như vậy.
Exaggeration is a blood relation to falsehood and nearly as blamable.

Tác giả:
Từ khóa: ,