Thật ra, tôi cũng không muốn lớn lên. Thế nhưng điều này không phải là điều tôi có thể kiểm soát được.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:16+07:00 DanhNgon.Net