Thật sự, nếu như gặp đúng người, cho dù tương lai gian nan trắc trở, cho dù trước mắt là ngàn núi vạn sông ngăn cách thì hôn nhân vẫn là cái đích cần đến.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:11+07:00 DanhNgon.Net