Cuộc đời thực ra không hề phức tạp, không có thứ gì không thể tan vỡ. Hôn nhân hết sức mong manh, chỉ khẽ đụng nhẹ một cái, sẽ vỡ tan.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:11+07:00 DanhNgon.Net