Thứ gọi là tình yêu, khi vướng vào đã là một loại hạnh phúc, cho dù thất bại cũng có mùi vị riêng của nó.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:09+07:00 DanhNgon.Net