Yêu một người thì cũng phải có dũng khí đối với việc mất người đó, bởi vì dám chấp nhận kết quả xấu nhất thì bạn mới có thể trả giá cho một tình yêu hoàn hảo.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:09+07:00 DanhNgon.Net