Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành, cuộc sống sẽ dạy cho người ta biết một mình sinh tồn.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:08+07:00 DanhNgon.Net