Trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp gỡ rất nhiều người, yêu rất nhiều người khác nhau, nhưng người sống cùng chúng ta đến già chỉ có thể có một.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:59+07:00 DanhNgon.Net