Ý nghĩa của công việc không phải chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở nhu cầu về tinh thần, biểu hiện của giá trị, một vốn liếng để tự hào.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:57+07:00 DanhNgon.Net