Hạnh phúc của người phụ nữ có thể do cha mẹ ban tặng, cũng có thể do con cái mang lại, nhưng đại bộ phận là do người sống cùng gây dựng nên.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:31:45+07:00 DanhNgon.Net