Yêu thầm thật sự là việc vô vọng nhất trên thế giới này. Người ấy không biết gì cả, trong khi cô cứ yêu hết mình và tổn thương sâu sắc.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:44+07:00 DanhNgon.Net