Nếu một người đàn ông chấp nhận vứt cho bạn cả đống tiền, điều đó chưa chắc bởi vì anh ta yêu bạn, mà chính là vì anh ta không có cách nào để yêu bạn.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:43+07:00 DanhNgon.Net