Trái tim con người đều ở trong lồng ngực mỗi người, tất nhiên đó là nơi người khác không nhìn thấy được, cho dù thân mật bao nhiêu cũng vậy cả thôi.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:42+07:00 DanhNgon.Net