Cuộc đời con người như một vở kịch, không sợ hết vở người người tứ tán mà chỉ sợ phải diễn một mình trong cô đơn.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:41+07:00 DanhNgon.Net