Phụ nữ gì bất kì lúc nào cũng không thể quên được sự tồn tại của mình. Nếu ỷ lại vào đàn ông, đánh mất chính mình rút cục đều đem lại kết quả bi kịch.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:29+07:00 DanhNgon.Net