Buông tay không phải vì không yêu, mà là vì vô tình phát hiện bản thân đã trở thành chướng ngại hạnh phúc của người kia.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-12-04T14:32:26+07:00 DanhNgon.Net