Kì chưa?

Tác giả:

Thiên hạ không có nuôi bạn lớn ngày nào, lúc bạn khổ thiên hạ cũng không ở cạnh lo cho bạn, đau cho nỗi đau của bạn. Lúc bạn vui thiên hạ lại càng không quan tâm chưa kể là còn phần ganh ghét. Vậy hà cớ gì mà nhiều bạn cứ bận tâm lo sợ chuyện thiên hạ đánh giá cuộc đời của mấy bạn quá vậy? Kì chưa?

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2015/01/ivy.jpg vi 2015-01-30T09:26:16+07:00 DanhNgon.Net