Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới không phải là góc biển chân trời, cũng không phải là cách nhau phương trời, mà là khi em đang đứng trước mặt anh nhưng anh lại không biết là em yêu anh.

2

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/07/love-is-blue.jpg vi 2015-03-31T17:49:09+07:00 , DanhNgon.Net