Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ. Rồi bạn sẽ thấy với ông ta thì không có khái niệm nhiệm kỳ nắm quyền

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/08/bill-gates2.jpg vi 2014-08-08T11:48:39+07:00 , , , , , , , DanhNgon.Net