I long to accomplish a great and noble task, but it is my chief duty to accomplish small tasks as if they were great and noble.
Tôi khao khát làm được những điều vĩ đại và cao cả, nhưng trách nhiệm chính của tôi là làm được những điều nhỏ nhặt như thể chúng vĩ đại và cao cả.

-

One thought on “Điều vĩ đại và cao cả

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *