Bạn sẽ biết rõ một người hơn rất nhiều dựa vào những gì anh ta thể hiện vào những ngày cuối cùng của một mối quan hệ chứ không phải bởi những gì anh ta đã làm vào buổi đầu tiên.

0

Đăng ngày: bởi

https://danhngon.net/wp-content/uploads/2014/03/my-fuckinggood-avatar.jpg vi 2015-01-30T09:47:58+07:00 , DanhNgon.Net