Danh ngôn 913

Tác giả:

Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T11:42:13+07:00 DanhNgon.Net