Tác giả: Emerson

Tính cách giống như một bài thơ ly hợp – dù đọc xuôi, đọc ngược, hay đọc chéo đều giống nhau.

Tác giả:

Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người bạn.

Tác giả: