Danh ngôn 4167

Tác giả:

Uớc mơ! Không có ước mơ, con người sẽ biến thành con vật. Ước mơ thúc đẩy sự tiến bộ. Ước mơ vĩ đại nhất đó là chủ nghĩa xã hội.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-18T20:09:09+07:00 , DanhNgon.Net