The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-23T01:18:07+07:00 , , DanhNgon.Net