Danh ngôn 3270

Tác giả:

Những phẩm chất tâm hồn không thể bị tổn hại vì vẻ ngoài xấu xí, trong khi vẻ đẹp tâm hồn cũng ánh cả ra bên ngoài làm vẻ đẹp bên ngoài cũng trở nên đẹp

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-19T15:43:47+07:00 , , , DanhNgon.Net