Danh ngôn 3097

Tác giả:

Người đàn bà chỉ yêu hoặc ghét. Với họ không có thứ tình cảm nửa vời.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-14T16:30:15+07:00 DanhNgon.Net