Mỗi người phải kiên trì đường đi mình đã mở ra, không bị quyền uy dọa ngã, không bị quan điểm đương thời khống chế, cũng không bị thời thượng cám dỗ.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-27T22:45:42+07:00 , , , , , , DanhNgon.Net