Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-11T19:30:16+07:00 , , , , , DanhNgon.Net