Tác giả: Dante (Ý)

Dễ phát cáu là nhược điểm rõ rang nhất trong phẩm cách.

0
Tác giả:

Đạo đức thường bổ sung cho thiếu sót trí tuệ nhưng trí tuệ không thể bù đắp được thiếu sót đạo đức.

0
Tác giả:

Một người càng biết giá trị của thời gian, càng cảm thấy đau khổ khi thời gian mất đi.

0
Tác giả:

Kiêu ngạo, ganh tị và tham lam là ba đốm lửa, chúng sẽ thiêu cháy lòng người.

0
Tác giả:

Ngôn ngữ là công cụ rất quan trọng với chúng ta, quan trọng giống như tuấn mã đối với kị sĩ vậy, tuấn mã giỏi thích hợp với kị sĩ, ngôn ngữ tốt đẹp nhất thích hợp với tư tưởng tốt đẹp nhất.

0
Tác giả: