Friendship is a treasured gift, and every time I talk with you I feel as if I’m getting richer and richer.
Tình bạn là món quà trân bảo, và mỗi khi tôi nói chuyện với bạn, tôi cảm thấy mình đã trở nên giàu có hơn.

0

Đăng ngày: bởi

vi 2020-10-25T01:09:38+07:00 , , , DanhNgon.Net