Con người tách khỏi xã hội không thể sống hạnh phúc, giống như thực vật bị tách khỏi đất đem trồng ở hoang mạc không thể sinh tồn được.

Đăng ngày: bởi

vi 2020-11-07T23:05:08+07:00 , DanhNgon.Net