Tác giả: Tolstoy (Nga)

Con người tách khỏi xã hội không thể sống hạnh phúc, giống như thực vật bị tách khỏi đất đem trồng ở hoang mạc không thể sinh tồn được.

Tác giả: